Wednesday, March 16, 2011

වෙහෙරහේන පුර්වාරාම රජමහ විහාරයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ.


වෙහෙරහේන පුර්වාරාම රජමහ විහාරයේ අසුඅට රියන් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ.

[http://si.wikipedia.org/wiki/වෙහෙරහේන_විහාරය]

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...